Skip to main content

பௌத்தமும் தமிழ் மணிமேகலையும்

அண்மையில் ஒரு நண்பரிடம் பேசும்போது இந்து - பௌத்த மதங்களின் தொடர்பு பற்றியும் பௌத்த மதத்தைத் தமிழ் மொழி எப்படி உள்வாங்கியுள்ளது என்றும் வினவியிருந்தார். எனக்கு உடனடியாக மணிமேகலைதான் ஞாபகம் வந்தது. அவரிடம் அந்த நூல் பற்றியும் உரையாசிரியர்கள் பற்றியும் இதனை வரலாற்று பிரக்ஞையுடன் ஆய்வு செய்த ஒருசில கட்டுரையாளர்களையும் சிபாரிசு செய்தேன். பின்னர் இது தொடர்பாக சிங்கள பௌத்த கல்வியியலாளர் ஒருவரிடம் தான் பேசியதாகவும் அவர் மணிமேகலை பற்றித் தன்னிடம் உவகையுடன் கூறியதாகவும் சொன்னார். எனக்குச் சிறிது வியப்பாக இருந்தது. இனங்களுக்கு இடையிலான மொழி பற்றிய மோதல்கள் தீவிரமாக இருந்தபோதும் மதம் மீது பிரக்ஞை கொண்ட பௌத்தர்கள் பௌத்தம் பற்றி எழுதப்பட்ட தமிழ்மொழி நூல்களையும் படிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். இது போன்ற ஞான மரபுகளை மீட்டுருவாக்குவதன் மூலம் வரலாற்றுத் திரிபுகளையும், இன மோதல்களையும் ஓரளவுக்கு மாற்றுநிலைப்படுத்தலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டேன்.

தமிழிலுள்ள மணிமேகலை காப்பியம் தமிழுக்கு பௌத்த மரபு அளித்த அருங்கொடை என்றே கூறவேண்டும். இந்து ஞான மரபுடன் விவாதம் செய்து வேதத்தை மறுத்து உருவான பௌத்தம் பொருள்முதல்வாதச் சிந்தனை மரபில் உண்டான தலையாய அவைதிக மதமாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் மூலங்கள் இந்து ஞான மரபிலுள்ள ஆறுதரிசனங்களை ஒட்டி எழுந்த ஒன்றாகும். சாங்கியத் தரிசனத்தின் பகுதிகளையும் முழுமை பெறாத முதல் தரிசனமான சார்வாக தரிசனத்தையும் பின்வந்த வேதாந்தங்களுடனும் கடுமையாக விவாதம் செய்தே பௌத்தம் தன்னை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளது.  அந்த வகையில் வைதிக-அவைதிக மதங்கள் விவாதம் செய்த காலத்தில் உண்டான மணிமேகலையை ஒட்டுமொத்த பௌத்த மரபுக்கான பெரும் பேறு என்றும் கூறலாம். சங்ககாலத்தை அடுத்து வந்த சங்கமருவிய காலத்து இலக்கியம் என்றே இது வரையறுக்கப்படுகிறது.  மணிமேகலையிலுள்ள பௌத்த விளக்கங்கள் போல எந்தவொரு பௌத்த நூலிலும் பௌத்தத்துக்கான  அதுபோன்ற ஒரு விளக்கத்தை இன்று வரையும் காணமுடியாது. மணிமேகலை போன்ற பௌத்த காப்பியத்தை சிங்கள பௌத்தத்தில்கூட இன்று வரையிலும் காணமுடியாது.
ஆசியாவிலுள்ள புத்தர்
மணிமேகலைக் காப்பியத்துக்கு முன்னர் உண்டான சிலப்பதிகாரத்திலுள்ள கண்ணகி பற்றிய கதை சிலப்பதிகாரம் எழுத முன்பே வழங்கிவந்த ஒன்றாகவும் அறியப்படுகிறது. கேரளப் பழங்குடியினரின் நம்பிக்கையும் கண்ணகி கதைக்குச் சமனான ஒன்றாகும். இந்த இடத்தில் நாம் அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் என்னவெனில் தாந்திரீக மரபுதான் ஆரம்பத்தில் கேரள நிலத்தில் இருந்துள்ளது. அந்த பழங்குடி தாந்திரீக மரபு அதர்வ வேதத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது.

இங்கு மணிமேகலையில் மிக ஆழமான கருத்துக்கொண்ட ஒரு பாடலொன்றை இந்த இடத்தில் ஞாபகமூட்ட வேண்டும். இது பௌத்த மரபின் மிக ஆழம் பொதிந்த பாடலாகும். இதனைப் பற்றி எவ்வளவு விரிவாக என் மனதில் பிம்பமாக்கி வைத்துள்ளேன் என்று தெரியாது. ஆனால் இங்குள்ள விகாரைகளையும் பௌத்த சின்னங்களையும் காணும்போது அடிக்கடி இதன் ஆழக்கருத்தை நினைத்துப்பார்ப்பதுண்டு.

"பிறந்தோர் உறுவது பெருகிய துன்பம்
பிறவார் உறுவது பெரும் பேரின்பம்
பற்றின் வருவது முன்னது பின்னது அற்றோர் உறுவதறிக என்றருளி
ஐவகைச் சீலத்து அமைதியும் காட்டி
உய்வகை இவைகொள் என்று உரவோன் அருளினன்"


'உலகில் பிறந்தவர் அடைவது பெரிய துன்பம். பிறவாதவர் அடைவது மிக்க இன்பம். முதலில் கூறப்பட்ட பிறப்புப் பற்றினால் உண்டாவது. பின்னருரைத்த பிறவாமை பற்றினை அற்றோர் அடைதற்குரியது. இவற்றை அறிவாயாகவென்று நால்வகை வாய்மையையும் அருளிச் செய்து, காமம், கொலைகள், பொய், களவு என்னும் ஐந்தினையும் முற்றத் துறத்தலாகிய ஐவகைச் சீலங்களையும் உணர்த்தி, அடையும் வழியாக இவற்றைக் கொள்க என்று ஆழமான அறிவினையுடைய அவ்வடிகள் அருளினார்'. என்று அதன் பொருளை வரையறுக்கலாம்.

இது மணிமேகலை பௌத்தத்தை ஏற்ற போது ஊரலர் உரைத்த காதையில் கூறிய விடயம். இதில் பௌத்தத்தினுடைய எளிய வழிகள் தெளிவாகவும் ஆழமாகவும் காட்டப்பட்டுள்ளது.
1. பிறந்தோர் உறுவது பெருகிய துன்பம்
2. பிறவார் உறுவது பெரும் பேரின்பம்
3. பற்றின் வருவது முன்னது
4. பின்னது பற்றினில் வருவது

இந்த நான்கும் பௌத்தம் பற்றி ஆழமாகப் பிழிந்து தருகிறது. இங்குள்ள பற்று என்னும் வரிக்குப் பல அர்த்தங்கள் உண்டு. கஸ்டன் என்றும் பாசம் என்றும் பிடிப்பு, பற்றி இருத்தல் என்றும் பலவாறு கூறலாம். மணிமேகலைக் கதையைச் சிசிலை கனகரத்னம் தேரர் சிங்களத்தில் மொழி பெயர்த்துள்ளதாக சிவத்தம்பி அவர்கள் ஒரு பதிவில் கூறியுமுள்ளார். அத்துடன் அந்தத் தமிழ் பௌத்தர் இந்த வரிகளை அடிக்கடி சிலாகித்தும் பேசியுள்ளார். வெறுமனே தமிழ் மரபில் என்று அல்லாமல் சிங்கள பௌத்தர்களிடமும் கொண்டு சேர்த்துள்ளார். இதுபோன்ற மரபுகளில் இருந்துதான் பல அண்மித்தல்களை நாம் இனங்களிடையே என்றாலும் சரி மதங்களிடையே என்றாலும் சரி உடனடியாகவும் நிரந்தரமாகவும் அடையமுடியும்.
அத்துடன் பௌத்தம் பற்றிய மணிமேகலையில் கூறப்பட்ட கருத்துக்கள் எந்த வகையது என்றும் கூறுவது இன்றும் கடினமான ஒன்றாகும். அதனை தேராவாதமா? மஹாயானமா? அல்லது கீனாயானமா என்றும் கூறமுடியாது. அது தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள் இன்று வரையும் சரியாக நடைபெறவில்லை. அந்தச் சுதந்திரம்தான் மணிமேகலை காப்பியத்தின் ஆகப்பெரிய பலம் என்றும் கூறலாம்.

மதங்கள் பற்றிய எனது பார்வையில் பௌத்தம் மீது இடையறாத நம்பிக்கையை பல ஆண்டுகளாக வைத்துள்ளேன்.  அதனைப் பற்றி மீளவும் கற்பதில் நான் என்றும் பின் நின்றதில்லை. அதற்குக் காரணம் பௌத்தம் என்பது இந்து ஞான மரபின் வழிவந்த ஒரு மதம். அது பிற்காலங்களில் தன்னைச் சீர்திருத்தி சமூகத்துக்கான விடுதலையாக வளர்த்துக் கொண்டது. அதே நேரம் இந்து மதம் தன் பன்மைத்துவத்தில் நின்றுகொண்டது. ஆனால் இன்றுவரையும் சீராக்கம் செய்துகொண்டே உள்ளது. உதாரணமாக சென்ற நூற்றாண்டுகளில் தோன்றிய விவேகானந்தரை இங்கே உதாரணமாக்க வேண்டும். அந்தப் பன்மைத்துவம்தான் பௌத்தம் போன்ற மதங்களை நமக்கு அளிக்கக் காரணமாகவும் இருந்தது. இங்கே இந்து என்பதை என்பதை இந்து ஞான மரபு என்றும் இந்திய ஞான மரபு என்றும் அடையாளப்படுத்திப் பார்க்க வேண்டும். 

Comments

Popular posts from this blog

ஆர்.எஸ்.எஸ்: அடிப்படைப் புரிதல்கள்.

கேஷவ பலிராம் ஹெட்கேவர் தனது நண்பர்களுடன் 1925 ஆம் ஆண்டு இந்த அமைப்பை (Rashtriya Swayamsevak Sangh- RSS) ஆரம்பித்தபோது மிகக் கணிசமான அளவு மக்களின் ஆதரவே இவர்களுக்குக் கிடைத்தது.  பெருமளவு மக்களுக்கு ஆர்.எஸ்.எஸ் பற்றிய பிரக்ஞையே இல்லாமல் இருந்தது. பின்னர் முஸ்லிம் அடிப்படைவாதம் தலைதூக்கத் தொடங்கியதும் இந்தியாவின் அநேக பாகங்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் தேவை உணரப்படலாயிற்று. அத்துடன் வட இந்தியாவில் சாதிய வேற்றுமையை இல்லாது ஒழிப்பதற்கு இந்த அமைப்பு மேற்கொண்ட செயற்பாடுகள் மிகக் குறிப்பிடத்தக்க முயற்சிகளாகும். இதனால் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு உள்ளாகவே வட இந்தியாவில் ஆர்.எஸ்.எஸ் பெரும் செல்வாக்குடன் வளர்ந்தது.  இதனை மகாத்மா காந்திகூட தனது ஹரியான் என்ற பத்திரிகையில் பாராட்டி எழுதியிருப்பார். பிற்காலத்தில் நடந்த காந்தி கொலை துன்பியல் சம்பவமாகிப்போனது. ஆர்.எஸ்.எஸ் தடைசெய்யப்பட்டு மீளவும் சமூக எழுச்சிக்காகக் கட்டமைக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தீண்டாமையை நேரடியாகவே நீக்குவதற்கான முயற்சிகளில் இறங்கினார்கள். இதன் பலனை ஆர்.எஸ்.எஸ் இன்று அந்த இடங்களில் அனுபவிக்கிறது. அங்குள்ள இடதுசாரிக…

இலங்கையின் மதமாற்றங்களும் அரவிந்தன் நீலகண்டனின் உடையும் இந்தியாவும்

அரவிந்தன் நீலகண்டனின் கட்டுரைகளை அவருடைய வலைத்தளத்தில் படித்துள்ளேன். அத்துடன் அவரது இந்திய அறிதல் முறைகள், பஞ்சம் படுகொலை கம்யூனிசம் மற்றும் ஆழி பெரிது போன்ற நூல்கள் மீள்வாசிப்புக்கு உட்படுத்தவேண்டிய நிலையிலுள்ளது. பலர் சொன்னார்கள் இந்து மதத்துக்கும் இந்துத்துவத்துக்கும் வித்தியாசம் உங்களுக்குத் தெரியவில்லை என்று. இந்து மதம் என்பதை மதச்சார்பின்மை என்று பலர் மடைமாற்றி வைத்துள்ளனர் என்பது ஒரு பக்கம் உண்மையாக உள்ளது.  அத்துடன் இந்துத்துவம் என்பது இந்துவாக வாழ்தல் (Hinduness) என்று பொருள். இந்த மடைமாற்றத்துக்கும் பன்னெடுங்கால இந்துமதத்தை அழிக்க முனையும் அந்நிய சக்திகளை எதிர்கொள்ள உருவானதே இந்துத்துவம் என்ற கோட்பாடு என்பது அநேகமான இந்துத்துவர்களின் நிலைப்பாடு. இதற்குள்ளிருந்து புடைத்தெழும் இந்துத்துவ வெறியைத்தான் பலர் இந்துத்துவம் என்று இங்கே தவறாக வகுக்கின்றனர். அதனால் தம்மைப் பலர் இந்துத்துவர் என்று சொல்லவே பின்வாங்குகின்றனர். ஆனால் அரவிந்தன் நீலகண்டன் தன்னை வெளிப்படையாகவே இந்துத்துவர் என்று அறிவித்துக் கொண்டவர்.  அவருடைய கோணத்திலும் வாசிப்பனுபத்திலும் வைத்து நோக்கினால் அதில் தவறுகள் இ…

இந்து ஞான மரபில் ஆறு தரிசனங்கள் ஒரு பார்வை

இந்து மதம் என்பது சாதியப் பிரிவால் மட்டுமே வலுப்பெற்றுள்ளது என்ற வலுவான கோஷம் அண்மைக்காலமாக உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைப் பிரச்சார நோக்கில் பலர் கொண்டு செல்கின்றனர். அடிமைத்தனத்தை வலியுறுத்திய ஹேகல் முதலியவர்களை இங்கே பெரிய இடத்தில் வைத்திருக்கும் இடதுசாரிகளும் திராவிடச் சிந்தனையாளர்களும் அரசியல் காரணங்களுக்காக இந்து மதத்தை மிக ஆழமாக இழிவுபடுத்துவதைக் காணமுடிகிறது. இதனால் இந்து ஞான மரபு என்பது மிக ஆழமாகப் பாதிக்கப்படுகிறது. அண்மையில் ஒரு தமிழ் டயஸ்போரா கூறினார் இந்துஞான மரபு என்பதே ஒரு போலியான கட்டுக்கதை என்று. அவர் எதற்காக அந்த வாதத்தை முன்வைக்கிறார் என்று ஆழமாக யோசித்துப் பேசும் பேச்சைக் கொண்டு பார்த்ததும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இலங்கையில் இந்திய அமைதிப்படையினர் மேற்கொண்ட அட்டூழியங்களுக்கு அவர் முகம் கொடுத்துள்ளார். அப்பபோது குடும்பத்துடன் புலம்பெயர்ந்து அய்ரோப்பா சென்றுள்ளார். அதனால் இந்திய மரபும் இந்து மதமும் வீணானவை என்ற கருத்தினைத் தனக்குள் போட்டுவைத்துள்ளார். எப்போதும் முன் முடிபுகளுடன் உரையாடுகிறார். இதைத்தான் பல தசாப்தங்களாக இங்குள்ள பலர் செய்து வருகின்றனர். இது ஒருசில கால…

போகன் சங்கரின் கண்ணாடி போட்ட பூனைக்குட்டிகள். 01.

கவிதைகள் படித்து நீண்ட நாட்களாகிவிட்டது. கவிதைகள் எழுதிப் பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. கவிதை எழுதுவதே தீண்டாமை போலப்  பார்க்கப்படுகிறது என்பதால் கவிதை எழுதுவது பற்றி எனக்குள் இருந்த இயலுமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீர்த்துப் போய்விட்டது என்றே சொல்லுவேன். ஒரு காலத்தில் கவிதை எழுதிக்கொண்டிருந்த நான்கூடத் தீண்டாமையில் இருந்து மீண்டு வந்துவிட்டேன் என்று புழகாங்கிதமடைந்ததுண்டு. ஆனால் உண்மையில் தீண்டாமையை முற்றாக ஒழிக்க முடிவதில்லைத்தானே. வெறும் வார்த்தைகள்தானே. அதுபோலத்தான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இருக்கும் மோசமான கவிதை எழுதும் கவிஞனையும் முற்றாக நீக்க முடிவதில்லை. நான் மோசமான கவிஞன் என்று எனக்கு ஒரு விமர்சனம் போட்டுப் பார்த்துவிட்டு நிரந்தரமாக விமர்சனத் துறையைத் தெரிவு செய்தேன். அதன் பிறகு கவிதைகள் வாசிப்பதைக் குறைத்துவிட்டுப் புனைகதைகள் மீதும் அல்புனைவுகள் மீதும் கவனஞ்செலுத்தினேன். ஆனால் முற்றிலுமாகக் கவிதைகள் வாசிப்பதை நிறுத்தவில்லை. ஜெ.பிரான்சிஸ் கிருபா, தேவதச்சன், ரமேஷ் பிரேம், சுகுமாரன், நகுலன், பிரமிள், எம்.யுவன் மற்றும் கே.சச்சிதானந்தன் முதலானோரின் கவிதைகளை இடையறாது வாசித்து வந்துள்ளேன். இந்த…

சங்ககாலத்து இராமன்: சில குறிப்புகள்

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட சங்க இலக்கியங்களில் இந்துக் கடவுளரில் ஒருவரான ராமன் பற்றிய குறிப்புக்களை  கடுவன் மள்ளனார் என்றொரு புலவர் எழுதியுள்ளார். முதல் மூன்று நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் எழுதப்பட்ட அகநானூற்றிலேயே இந்தக் குறிப்புகள் தெளிவாக உள்ளன.

"வென்வேல் கவுரியர் தொன்முது கோடி 
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் 
முன் துறை வெல்போர் இராமன் 
அருமறைக்கு அவித்த பல்வீழ் ஆலம் போல 
ஒலி அவிந்தன்று இவ் அழுங்கல் ஊரே"

இங்கே கவுரியர் என்பது பாண்டியரையும் கோடி என்பது தென்னகத்துத் தனுஷ் கோடியையும் குறிக்கிறது. இப்பாடலின் பொருளாக, ராமன் வெற்றிபெற்றுப் பாண்டியரின் தேசத்துக்கு வந்தடைந்து ஆலமரத்தடியில் அமர்ந்து மறைஞானப் பாடல்களை ஓதுகிறான். அம்மரத்தின் மேலிருந்த பறவைகள் தமது சப்தங்களை விட்டுவிட்டு ராமனின் மறையோதலைக் கேட்டபடியுள்ளன. இது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட அகநானூற்றில் மள்ளனார் பாடிய ஒரு பாடல்.

சமகாலத்தில் ஒருவர் தனது சுய கருத்தைக் கூறுவதற்கு இணையத்தின் செல்வாக்கை  அதிகமாக நம்பியுள்ளார். இந்த ஆதிக்கம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியதும் எவ்வித வரலாற்று வாசிப்பு அறிவுமற்ற அதே வேளை…

இலங்கையில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பை வலுப்படுத்துதல்.

பொதுவாக நாம் திட்டமிட்ட சிங்கள-பௌத்த குடியேற்றங்களைப் பற்றிப் பேசுகிறோம். ஆனால் பேரினவாத நிழலில் நின்றுகொண்டு அத்துமீறிய முஸ்லிம் குடியேற்றங்கள் தொடர்ந்து தமிழ்ப் பகுதிகளில் நடைபெறுகிறது. இது பற்றி யாரும் பேசுவதில்லையே. ஏன்?. யாராவது ஒரே மொழி பேசும் ஒரே இனத்தவர்கள் நாம் என்று கூறினால் அதைச் சரியான முட்டாள்த்தனம் என்றுதான் கூறுவேன். அதனை எந்த ஒரு முஸ்லிமும் தமிழரும் ஏற்கப்போவதில்லை. இலங்கையில் இருப்பது மூன்று பிரதான இனங்களாகும். அதில் முஸ்லிம் இனமும் ஒன்று. தமிழக முஸ்லிம்களின் அதிகார நிலைப்பாடுகளுடன் வைத்து இலங்கை முஸ்லிம் அதிகாரத் தளத்தைப் பார்ப்பவர்களே அதிகம். இலங்கையின் அதிக விழுக்காடு முஸ்லிம் அதிகார மையம் அடிப்படைவாத மதப் பரப்புகையை நோக்காகக் கொண்டது. நலிந்த இனத்தை நசுக்குவதைக் கடப்பாடாகக் கொண்டது.


இலங்கையில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் துணை அமைப்பான "சேவா பாரதி" என்று யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்குச் சேவை செய்யும் அமைப்பு ஒன்று வடகிழக்கில் இயங்கிவருகிறது. இதற்கு அரச அனுசரணை பெருமளவில் உள்ளது. இதன் பிரதான பணி மதமாற்றங்களைத் தடுத்து யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் …

போகன் சங்கரின் கண்ணாடி போட்ட பூனைக்குட்டிகள் 02

பெண் ஒரு சமூகத்தின் இனப்பெருக்கத்துக்குப் பெரிதும் பங்காற்றுபவள். இது வெறுமனே இனப்பெருக்கத்துக்கு என்ற கருத்தை இங்கே முன்வைக்கவில்லை. இங்கு கவிதை பற்றி உரையாடுகையில் சில ஆதாயங்கள் விடுபட்டே பேசப்படும். போகனின் கவிதையைப் பற்றிப் பேசும் போது பல இடங்களில் பெண்கள் பற்றி மலினமாக எழுதுகிறார் என்ற வாதத்தைச் சிலர் முன்வைத்துள்ளனர். அது அவர்களது வாசிப்பில் உள்ள குறைபாடு என்றே கூறவேண்டும். அல்லது கவிதையை மேலோட்டமாகப் புரிந்து கொண்டதால் உருவான அதிருப்தி என்றும் கூறலாம்.

"கால்களுக்கு நடுவே
ஒரு சிறிய முரசுபோல
துடித்த சிசுவை
ஒரு கிழங்கைக் கெல்லி எறிவது போல
ஒரு பெரிய இடுக்கியைக் கொண்டு
பிடுங்கி எறிகிறாள்
டாக்டர் மாலதி
ஆண்குழந்தை என்று
வெளியே நிற்பவர்களிடம் சொல்கிறாள்
அவளுக்கு ஒரு புன்னகையும்
இனிப்பும் தரப்படுகிறது.

வெளியே வந்ததும்
வீட்டிலிருந்து வந்த ஒரு அழைப்புக்கு
ஆத்திரமாய் எதுவோ போனில் பேசுகிறாள்
இறுகிய  தாடையுடன் அவள்
காரை எடுத்த வேகம் கண்டு
புறாக்கள் சிதறி ஓடுகின்றன.
தூமைக்கால யோனி போல
சிவந்த அந்த அதிகாலையில்
அவள் மிக வேகமாகச் சென்று
அந்த பெரிய வாகனத்தின்
பின்னால் மோதுகிறாள்.

அதீத களைப்ப…